• ...

  Bize yazın
  info@zemabilisim.com

 • ...

  7/24 Destek

  0532 665 53 22
Hemen Başvur

TÜRKKEP

TÜRKKEP ile hayatınızı kolaylaştırın

Bizi daha yakından tanımak için kurumsal sunumumuzu inceleyin

TÜRKKEP Genel_Sunum_Yeni _v1

TURKKEP_KEP_UYGULAMA_ESASLARI_20170601

Çözümler

KEP Çözümleri

KEP Çözümleri

KEP Çözümleri
e-İrsaliye

Avantajlı Fiyatlarla KEP Hizmetine Geçin

Kayıtlı Elektronik Posta (KEP), her türlü ticari, hukuki yazışma ve belge paylaşımlarınızı gönderdiğiniz biçimde koruyan, alıcının kim olduğunu kesin olarak tespit eden, içeriğin kesinlikle değişmemesini ve içeriği yasal geçerli ve güvenli, kesin delil haline getiren sistemdir.

Aynı gün KEP hesabınızı açtırabileceğiniz (JETKEP) ve 160’ın üzerinde TÜRKKEP Başvuru Merkezi ağı ile Türkiye’nin dört bir köşesine KEP hizmetini ulaştırarak kaliteli ve hızlı hizmeti anlayışını benimsemiştir.

TÜRKKEP, Bilgi Teknolojileri Kurumu (BTK) tarafından KEP Hizmet Sağlayıcı olarak yetkilendirilen bir güven kurumudur.

TÜRKKEP UYGULAMA ESASLARI

MetinDelil Niteliği

Standart elektronik posta servislerinin sağladığı gelen ve giden kutusunun yanında delil kutusu da bulundurur. E-postanın gönderilme ve alıcı tarafından okunma zamanı bellidir ve değiştirilemez. 20 yıl süreyle KEP iletisinin oluşturduğu deliller güvenle saklanır.

MetinHukuki Geçerlilik

Elektronik ortamdan gönderme imkanına sahip olduğunuz KEP ile alınan ve gönderilen her mail, mahkeme karşısında bir delildir. Spam’a düşme, okunmadı, ulaşmadı gibi iletişim sorunlarını ortadan kaldırır

MetinDüşük Maliyetli

İhbar ve ihtar gibi tebligatlarda zorunlu olan noter masrafı KEP ile tarihe karışıyor. Ayrıca postalama, arşivleme, kargolama ve baskı, toner gibi masraflardan da KEP sayesinde kurtulur, zamandan tasarruf edersiniz.

MetinÇevreci

KEP ile fiziksel ortamda yapılan iş süreçleri elektronik ortama geçer.

e-İrsaliye

e-İrsaliye
e-Müstahsil Makbuzu

e-İrsaliye Kullanma Zorunluluğu Başlıyor!

Uzun süredir beklenen Sevk İrsaliyesi belgelerini elektronik ortamda düzenlenme iletilme ve muhafazasına olanak sunan “Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ Taslağı” hazırlandı. Taslakda yaygın kullanılan belgeler arasında yer alan “sevk irsaliyesi” belgelerinin kağıt belge yerine, elektronik ortamda elektronik belge olarak düzenlenmesi, iletilmesi ile muhafaza ve ibraz edilebilmesine ilişkin düzenlemelere yer verildi.

Tebliğ taslağında mükelleflerden gerekli şartları yerine getirdiği değerlendirilenler e-İrsaliye düzenleyecektir.

Uygulamadan Faydalanma Yöntemleri ve Başvuru Esasları

Mükellefler e-İrsaliye Uygulamasından;

 • Kendi bilgi işlem sistemlerinin Başkanlık sistemlerine entegrasyonu yoluyla,
 • İrsaliye uygulamasına ait temel fonksiyonların internet üzerinden genel kullanımını sağlamak amacı ile Başkanlık tarafından oluşturulan ve http://www.efatura.gov.tr internet adresinde hizmete sunulan GİB Portalı aracılığıyla,
 • Başkanlıktan izin almış özel entegratörlerin bilgi işlem sistemleri aracılığıyla, olmak üzere üç yöntemden herhangi birini seçerek yararlanabileceklerdir.

Mükellefler, 1 ve 2. maddede belirtilen yöntemlerden biri ile uygulamaya dahil olmak istediklerinde, Gelir İdaresi Başkanlığının “www.efatura.gov.tr” internet adresinde yayımlanan ilgili klavuzlara uygun olarak e-İrsaliye uygulamasına ilişkin gerekli başvuru işlemlerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

E-İrsaliye uygulamasına 3 maddesinde belirtilen yöntemle dahil olmak isteyen mükellefler; doğrudan Başkanlıktan izin almış TÜRKKEP ya da benzeri özel entegratörlerden herhangi birine başvuracak olup, ayrıca Başkanlığa başvuruda bulunmalarına gerek bulunmamaktadır.

E-İrsaliye Kullanma Taleplerinin Değerlendirilmesi ve Onay

E-İrsaliye uygulamasından kendi bilgi işlem sistemlerinin Başkanlık (GİB) sistemlerine entegrasyonu yöntemiyle yararlanmak için Başkanlığa yapılan başvurular. Başkanlıkça yapılacak değerlendirme sonrasında başvuruları uygun bulunan ve testsüreçlerini başarılı bir şekilde tamamlayan mükelleflere e-İrsaliye Uygulamasından kendi bilgi işlem sistemlerinin Başkanlık sistemlerine entegrasyonu yöntemiyle yararlanmasına ilişkin olarak izin verilecektir.

Değerlendirme aşamasında eksiklikleri tespit edilen mükelleflere, söz konusu eksiklikleri gidermeleri için en çok bir yıl süre verilir. Bu süre içerisinde eksikliklerini gidermeyen mükelleflerin başvuruları reddedilir.

Başvuruları reddedilen mükelleflerin reddi izleyen bir yıl içerisinde yapacakları başvurular kabul edilmeyecektir. Bu durum, mükelleflerin e-İrsaliye uygulaması kapsamında GİB Portal ya da özel entegratörlük izni alan mükellefler vasıtasıyla e İrsaliye uygulamasından yararlanmalarına engel teşkil etmez.

E-İrsaliye Uygulamasına Geçiş Zorunluluğu:

01/07/2018 tarihinden itibaren, e-Fatura uygulamasına kayıtlı kullanıcıların e-İrsaliye Uygulamasına dahil olması ve sevk irsaliyesi belgelerini bu Tebliğde belirtilen usul ve esaslara göre e-İrsaliye olarak düzenlemeleri zorunludur. Belirtilen tarihten sonra 433 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nin 15 inci maddesinde belirtilen uygulamadan (e-Faturanın kağıt çıktısının irsaliye yerine geçer belge olarak kabul edilmesi uygulaması) yararlanılması mümkün bulunmamaktadır. Söz konusu uygulamaya süresi içinde başvurmayan, e-Fatura uygulamasına kayıtlı kullanıcıların GİB Portal hesapları 01/07/2018 tarihi itibariyle Başkanlık tarafından otomatik olarak açılacaktır.

TÜRKKEP e-irsaliye hizmetlerini, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından zorunlu kılınan altyapı yeterliliği ve standartların üstünde ek standartlar ve kalite sertifikalarına göre verebilmek için gerekli tüm hazırlıklarını tamamlamıştır. Altyapımızdan aldığımız bu güç ile müşterilerimize özel entegrasyon hizmetleri tamamında katma değerli çözümler sunmaya devam edeceğiz.

e-Müstahsil Makbuzu

e-Müstahsil Makbuzu
e-Serbest Meslek Makbuzu

e-Mühtasil Makbuzu Kullanım Zorunluluğu Başlıyor!

Müstahsil makbuzu belgelerini elektronik ortamda düzenlenme, iletilme ve muhafazasına imkan veren “Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ Taslağı” hazırlandı. Taslak ile yaygın olarak kullanılan belgeler arasında yer alan “müstahsil makbuzu” belgelerinin kağıt belge yerine, elektronik ortamda; elektronik belge olarak düzenlenmesi, iletilmesi ile muhafaza ve ibraz edilebilmesine ilişkin düzenlemeler yer almaktadır.

Tebliğ taslağında mükelleflerden gerekli şartları yerine getirdiği değerlendirilenler e-Müstahsil Makbuzu düzenleyecektir.

Uygulamadan Yararlanma Yöntemleri ve Başvuru Esasları:

Mükellefler e-Müstahsil makbuzu uygulamasından;

 • Kendi bilgi işlem sistemlerinin Başkanlık sistemlerine entegrasyonu yoluyla,
 • e-Müstahsil makbuzu uygulamasına ait temel fonksiyonların internet üzerinden genel kullanımını sağlamak amacı ile Başkanlık tarafından oluşturulan ve http://www.efatura.gov.tr internet adresinde hizmete sunulan GİB Portalı aracılığıyla,
 • Başkanlıktan izin almış özel entegratörlerin bilgi işlem sistemleri aracılığıyla, olmak üzere üç yöntemden herhangi birini seçerek yararlanabileceklerdir.

Mükellefler, 1 ve 2. maddelerinde belirtilen yöntemlerden biri ile uygulamaya dahil
olmak istediklerinde; Gelir İdaresi Başkanlığının “www.efatura.gov.tr” internet adresinde yayımlanan ilgili klavuzlara uygun olarak e-müstahsil makbuzu uygulamasına ilişkin gerekli başvuru işlemlerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

e-Müstahsil makbuzu uygulamasına 3. maddede belirtilen yöntemle dahil olmak isteyen mükellefler; doğrudan Başkanlıktan izin almış özel entegratörlerden herhangi birine başvuracak olup, ayrıca Başkanlığa başvuruda bulunmalarına gerek bulunmamaktadır.

e-Müstahsil Makbuzu Kullanma Taleplerinin Değerlendirilmesi ve Onay

e-Müstahsil makbuzu uygulamasından kendi bilgi işlem sistemlerinin Başkanlık (GİB) sistemlerine entegrasyonu yöntemiyle yararlanmak için Başkanlığa yapılan başvurular; Başkanlık tarafından mükellefe ait sistemin yapısı, işleyişi ile bu Tebliğde ve http://www.efatura.gov.tr internet adresinde yayımlanan teknik kılavuzlarda belirlenen usul ve esaslara uygun olup olmadığı açısından değerlendirilecektir. Başkanlık gerek görmesi halinde ilave teknik bilgi ve belge talebinde bulunabilecektir.

Başkanlıkça yapılacak değerlendirme sonrasında başvuruları uygun bulunan ve test süreçlerini başarılı bir şekilde tamamlayan mükelleflere e-Müstahsil Makbuzu uygulamasından kendi bilgi işlem sistemlerinin Başkanlık sistemlerine entegrasyonu yöntemiyle yararlanmasına ilişkin olarak izin verilecektir.

Değerlendirme aşamasında eksiklikleri tespit edilen mükelleflere, söz konusu eksiklikleri gidermeleri için en çok bir yıl süre verilir. Bu süre içerisinde eksikliklerini gidermeyen mükelleflerin başvuruları reddedilir.

Başvuruları reddedilen mükelleflerin reddi izleyen bir yıl içerisinde yapacakları başvurular kabul edilmeyecektir. Bu durum, mükelleflerin e-Müstahsil Makbuzu Uygulaması kapsamında GİB Portal ya da özel entegratörlük izni alan mükellefler vasıtasıyla e-mühtahsil Uygulamasından yararlanmalarına engel teşkil etmez.

e-Müstahsil Makbuzu Uygulamasına Geçiş Zorunluluğu

Gerçek usulde vergiye tabi olmayan çiftçilerden mal alan birinci sınıf tüccarlar 1/7/2018 tarihine kadar e-Müstahsil Makbuzu Uygulamasına dahil olması ve bu tarihten itibaren müstahsil makbuzu belgelerini e-Müstahsil Makbuzu olarak düzenlemesi zorunludur.

e-Müstahsil Makbuzu Uygulamasına dahil olan; birinci sınıf tüccarların 01/07/2018 tarihine kadar, e-Müstahsil Makbuzu belgesi düzenlemeleri mümkün olduğu gibi kağıt ortamda müstahsil makbuzu belgesi düzenlemesi de mümkündür. Ancak aynı işlem için eMüstahsil Makbuzu veya kağıt ortamdaki müstahsil makbuzu belgelerinden sadece birinin düzenlenmesi gerekmektedir.

TÜRKKEP e-Müstahsil hizmetlerini, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından zorunlu kılınan altyapı yeterliliği ve standartların üstünde ek standartlar ve kalite sertifikalarına göre verebilmek için gerekli tüm hazırlıklarını tamamlamıştır. Altyapımızdan aldığımız bu güç ile müşterilerimize özel entegrasyon hizmetleri tamamında katma değerli çözümler sunmaya devam edeceğiz.

e-Serbest Meslek Makbuzu

e-Serbest Meslek Makbuzu
KEP İK

e-Serbest Meslek Kullanım Zorunluluğu Ne Zaman Başlıyor?

Serbest meslek makbuzu belgelerinin elektronik ortamda düzenlenme, iletilme ve muhafazasına imkan veren “Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ Taslağı” yayınlandı. Taslakda, yaygın olarak kullanılan belgeler arasında yer alan “serbest meslek makbuzu” belgelerinin kağıt belge yerine, elektronik ortamda; elektronik belge olarak düzenlenmesi, iletilmesi ile muhafaza ve ibraz edilebilmesine ilişkin düzenlemeler yer almaktadır.

Tebliğ taslağında mükelleflerden gerekli şartları yerine getirdiği değerlendirilenler e-Serbest meslek makbuzu düzenleyecektir.

Uygulamadan Yararlanma Yöntemleri ve Başvuru Esasları:

Mükellefler e-Serbest meslek makbuzu uygulamasından;

 • Kendi bilgi işlem sistemlerinin Başkanlık sistemlerine entegrasyonu yoluyla,
 • e-Serbest meslek makbuzu uygulamasına ait temel fonksiyonların internet üzerinden genel kullanımını sağlamak amacı ile Başkanlık tarafından oluşturulan ve http://www.efatura.gov.tr internet adresinde hizmete sunulan GİB Portalı aracılığıyla,
 • Başkanlıktan izin almış özel entegratörlerin bilgi işlem sistemleri aracılığıyla, olmak üzere üç yöntemden herhangi birini seçerek yararlanabileceklerdir.

Mükellefler, 1 ve 2 maddelerinde belirtilen yöntemlerden biri ile uygulamaya dahil
olmak istediklerinde; Gelir İdaresi Başkanlığının “www.efatura.gov.tr” internet adresinde yayımlanan ilgili klavuzlara uygun olarak e-serbest meslek makbuzu Uygulamasına ilişkin gerekli başvuru işlemlerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

e-Serbest meslek makbuzu uygulamasına 3. maddede belirtilen yöntemle dahil olmak isteyen mükellefler; doğrudan Başkanlıktan izin almış özel entegratörlerden herhangi birine başvuracak olup, ayrıca Başkanlığa başvuruda bulunmalarına gerek bulunmamaktadır.

e-Serbest meslek makbuzu Kullanma Taleplerinin Değerlendirilmesi ve İzin

e-Serbest meslek makbuzu uygulamasından kendi bilgi işlem sistemlerinin Başkanlık (GİB) sistemlerine entegrasyonu yöntemiyle yararlanmak için Başkanlığa yapılan başvurular; Başkanlık tarafından mükellefe ait sistemin yapısı, işleyişi ile bu Tebliğde ve http://www.efatura.gov.tr internet adresinde yayımlanan teknik kılavuzlarda belirlenen usul ve esaslara uygunlığu değerlendirilecektir. Başkanlık gerek görmesi halinde ilave teknik bilgi ve belge talebinde bulunabilecektir.

Başkanlıkça yapılacak değerlendirme sonrasında başvuruları uygun bulunan ve test süreçlerini başarılı bir şekilde tamamlayan mükelleflere e-serbest meslek makbuzu Uygulamasından kendi bilgi işlem sistemlerinin Başkanlık sistemlerine entegrasyonu yöntemiyle yararlanmasına ilişkin olarak izin verilecektir.

Değerlendirme aşamasında eksiklikleri tespit edilen mükelleflere, söz konusu eksiklikleri gidermeleri için en çok bir yıl süre verilir. Bu süre içerisinde eksikliklerini gidermeyen mükelleflerin başvuruları reddedilir.

Başvuruları reddedilen mükelleflerin reddi izleyen bir yıl içerisinde yapacakları
başvurular kabul edilmeyecektir. Bu durum, mükelleflerin e-Serbest meslek makbuzu Uygulaması kapsamında GİB Portal ya da özel entegratörlük izni alan mükellefler vasıtasıyla e-serbest meslek makbuzu uygulamasından yararlanmalarına engel teşkil etmez.

e-Serbest Meslek Makbuzu Uygulamasına Geçiş Zorunluluğu:

2016 yılı gayri safi hasılatı (kollektif, adi komandit şirket veya adi ortaklık halinde faaliyet gösterenlerin bu ortaklıklardan aldıkları paylar dahil) 50 bin TL ve üzeri olan serbest meslek erbaplarının 1/7/2018 tarihine kadar uygulamaya dahil olması ve bu tarihlerden itibaren serbest meslek makbuzu belgelerini e-Serbest Meslek Makbuzu olarak düzenlemeleri zorunludur.

1/1/2019 tarihinden itibaren ise; gayrisafi hasılat tutarına bakılmaksızın tüm serbest meslek erbaplarının, söz konusu uygulamaya dahil olması ve bu tarihten itibaren serbest meslek makbuzu belgelerini e-Serbest Meslek Makbuzu olarak düzenlemeleri zorunludur.

TÜRKKEP e-Serbest meslek makbuzu hizmetlerini, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından zorunlu kılınan altyapı yeterliliği ve standartların üstünde ek standartlar ve kalite sertifikalarına göre verebilmek için gerekli tüm hazırlıklarını tamamlamıştır. Altyapımızdan aldığımız bu güç ile müşterilerimize özel entegrasyon hizmetleri tamamında katma değerli çözümler sunmaya devam edeceğiz.

KEP İK

KEP İK
KEP Mutabakat Çözümleri

KEP İK, şirket çalışanlarına ücret bordrolarının KEP (Kayıtlı Elektronik Posta) ile yasal geçerli ve güvenli bir şekilde elektronik ortamda iletildiği bir sistemdir.

KEP Kurum ile çalışanları arasında;

 • Bordro,
 • Sözleşme,
 • Savunma talepleri,
 • İhtarlar,
 • Mazeret izni kullanımı,
 • Yıllık izin kullanımı talepleri,
 • Atama/Görevlendirme yazıları
 • Hedef ve Performans değerlendirme,
 • Maaş artışı / Prim ödemesi bildirimleri

KEP İK aracılığıyla KEP kullanımı ile yasal bağlamda ve hukuki kanıt güvencesi ile yapılabilmektedir.

KEP İK ile Bordro gönderim süreci;

Geleneksel süreçte bordrolar basıldıktan sonra farklı noktalara gönderilir, burada çalışan personel imzaladıktan sonra bir kopyasını tekrar kuruma iletmesi gerekmektedir. Bu süreçler yerine, elektronik ortamda yasal geçerli ve güvenli şekilde gönderimini sağlayabilirsiniz.

KEP İK ile ise, geleneksel uygulamanın yarattığı kargo, kâğıt ve toner, bordro nüshaların arşivlenmesi vb. süreçlerin yol açtığı iş gücü ve maliyet, giderlerinin önüne geçerek tasarruf sağlayabilirsiniz.

Bordroların tek tek veya çoklu imzalanıp gönderilmesini ve bir konektör üzerinde bordroları görüntüleme ve yazdırma özelliğini kullanabilirsiniz.

KEP İK Avantajları

 • Kanunen geçerlidir.
 • Hukuki delil niteliğindedir.
 • Şirketi ve çalışanı korur.
 • İK süreçlerini hızlandırır.
 • Kontrol kolaylığı sağlar.
 • Etkili zaman yönetimi sağlar.
 • Arşivleme  derdini  ortadan  kaldırır.
 • Kargo  ve  kurye  masraflarını  ortadan kaldırır.
 • Kağıt tasarrufu sağlar.

KEP Mutabakat Çözümleri

KEP Mutabakat Çözümleri
KEP Assist Çözümleri

BA-BS mutabakatları ve cari hesap mutabakatları için geliştirilmiş bir web uygulamasıdır.

Şirketlerin müşteri veya tedarikçileri arasında tanımlanmış alacak borç hesaplarının elektronik ortamda kolay, hızlı, güvenli ve hatasız olarak karşılaştırma imkanı sağlar.

KEP Mutabakat Avantajları

 • Doğrudan muhatabın mail ve KEP adresine gider, veri gizliliği sağlanır.
 • Takdim tehir hatalarını sıfıra indirir.
 • İstendiği takdirde KEP ile mutabakatlarınızı yasal zeminde yasal geçerli yapabilirsiniz.
 • Kağıt kullanımını ortadan kaldırarak çıktı, telefon, kargo gönderimi ve arşivlemeye dair tüm operasyonel süreçlerinizin takibini mümkün kılarak maliyetleri düşürür.
 • Geri dönüşlerin raporlanması birkaç saniye içinde süreci kısaltarak zaman tasarrufu sağlar.
 • Cevap göndermeyenlere tek tuş ile tekrar gönderim imkanı sağlanır.
 • Mutabakatlarla ilgili uyuşmazlık durumunda muhataplarınızın kolaylıkla ekstre yüklemesi ve karşılaştırma sağlanır.
 • Geçmişe dönük mutabakat süreçlerinizi tek ekran üzerinden kolaylıkla ulaşmanızı sağlar.

KEP Assist Çözümleri

KEP Assist Çözümleri
e-İmza Çözümleri

KEP ASSİST (KEP İleti Yönetim Sistemi), kurumların KEP adresi posta kutularından, KEP iletilerinin alımı ve gönderimi ile KEP iletileriyle ilgili kurum içi süreçlerin yönetilmesini sağlar.

KEP Assist Avantajları

KEP Assist ile,

 • KEP iletileri ve delilleri otomatik arşivlenir. Ve portal üzerinden kolayca takibi sağlanabilir.
 • Herhangi bir KEP hesabında işlem yetkilisi olmayan, hatta e-imzası dahi bulunmayan kullanıcılar KEP ASSİST ile KEP iletilerini okuyabilir, oluşturabilir ve KEP iletisi süreçlerine dâhil olabilir.
 • Şirket içi süreçlere göre yetkili kişi, gelen KEP iletisinin ilgili kişi veya departmanlara dağıtımını sağlar.
 • Yetkili kişi şirket içi iş süreçleri doğrultusunda personellerine, iş ortaklarına, müşterilerine ve kamu kurumları gibi paydaşlarına iletecekleri, ticari sırlar, faturalar, ihbar ve benzeri her türlü yazışma ve bildirimleri, KEP hesapları üzerinden rahatlıkla yapabilir.
 • Gelen iletinin ne zaman, hangi kep adresine geldiğini, hangi süreçte olduğunu görebilir, süreçlere ilişkin sistemde tanımlı kullanıcılara hatırlatma e-postaları atılır.
 • Elektronik doküman imzalama ile gönderilmeye hazır kep iletisi içerisindeki dokümanı (PDF) imzalanabilir.

e-İmza Çözümleri

e-İmza Çözümleri
Zaman Damgası

Fiyatlara KDV dahil değildir.

e-İmza, elle atılan imza ile aynı hukuki geçerliliğe sahiptir. e-İmza, elektronik işlemlerde gönderilen bilginin yolda değişmediğini, gönderen kişiye ait olduğunu ve inkâr edilemeyeceğini garantiler, e-İmza elektronik ortamda gerçekleşen işlemlerde kişilerin kimlik bilgilerinin doğruluğunu garantiler.

5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu’na göre elektronik imza, aynen günlük hayatımızda kullandığımız ıslak imza ile aynı hukuki geçerliliğe sahip bir uygulamadır.

Yerinde ve anında e-imza vermeye yetkili bayilerimizi ziyaret ederek TÜRKKEP e-imzanızı anında alabileceğiniz gibi; müşteri temsilcimiz ziyaretinize gelerek, yerinizde e-imzanızı teslim edebilir. Ayrıca stantlarımızın bulunduğu ticaret, sanayi ve mali müşavirlik odalarından TÜRKKEP e-imzanızı anında alabilirsiniz.

E-İMZA FİYATI
1 Yıllık 169.00 TL
3 Yıllık 299.00 TL
1 Yıllık (Yenileme) 119.00 TL
3 Yıllık (Yenileme) 219.00 TL

MetinZaman Damgası

İsteğe bağlı zaman damgası ile bir verinin belirli bir tarihte ve belirli bir zamandan önce var olduğunu kanıtlayabilirsiniz.

MetinCanlı Destek

Kurulum ve Teknik destek hizmeti için ilgili uzman TÜRKKEP personelinden hizmet alabilirsiniz.

MetinKampanyalar

Size en uygun kampanyalarımızdan birini seçerek tasarruf edebilirsiniz.

MetinZaman ve Kağıt Tasarrufu

Kağıt ortamı yerine elektronik ortam, hızlı ve güvenilir iletişim.

Zaman Damgası

Zaman Damgası
e-Fatura Çözümleri

Zaman Damgaları belli bir verinin belirtilen bir tarihte var olduğunu kanıtlarlar. Zaman Damgası Sunucusu, zaman damgalarını imzalayarak, verinin bütünlüğünü ve belirli bir tarihteki varlığını onaylar. Zaman damgası E-devlet, e-ticaret ve özel sektördeki uygulamaların gerçekleştirilme ve onay zamanlarını kesin biçimde belirlemek amacıyla kullanılır.

Elektronik ortamda hazırlanan sözleşmenin imzalanması, hesaplar arası para transferleri, dilekçe, başvuru, tasarım, sanat, düşünce, kitap ve mülki kullanım hakkı elde edilmek istenen her türlü elektronik veri için zaman damgası alınabilir.

5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu’nda tanımlandığı üzere; elektronik verinin, üretildiği, değiştirildiği, gönderildiği, alındığı ve/veya kaydedildiği zamanın tespit edilmesi amacıyla, elektronik sertifika hizmet sağlayıcısı tarafından elektronik imzayla doğrulanan kayıttır.

e-Fatura Çözümleri

e-Fatura Çözümleri
e-Defter Çözümleri
TÜRKKEP e-Fatura hizmetleri ile kurumunuzun tüm e-Fatura ihtiyaçlarını karşılayabilirsiniz. Gelen e-Faturalarınızı yönetir, raporlayabilir, otomatik uyarıları e-mail ile alabilirsiniz. Giden faturalarınız için ister manuel olarak fatura içeriğini yaratır, isterseniz de kullandığınız otomasyon çözümü ile entegre e-Fatura gönderimi yapabilirsiniz.TÜRKKEP e-Fatura hizmetlerini, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından zorunlu kılınan altyapı yeterliliği ve standartların üstünde ek standartlar ve kalite sertifikalarına göre vermektedir. Altyapımızdan aldığımız bu güç ile müşterilerimize özel entegrasyon hizmetleri ve e-Fatura tasarım hizmetleri sunuyoruz.e–Fatura Konnektör Linki: efconupd.turkkep.com.tr/eInvoice/publish.htm

Metin

e-Defter Çözümleri

e-Defter Çözümleri
e-Saklama Çözümleri

e-Defter ile Vergi Usul Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu kapsamında kağıt üzerinde tutulması zorunlu olan yevmiye defteri ve büyük defterin elektronik ortamda tutulması, muhafaza ve ibraz edilebilmesi ile açılış ve kapanışlarına ilişkin tasdik işlemlerinin elektronik ortamda yapılması mümkün hale gelmiştir.

TÜRKKEP, bir güven kurumu olarak e-Dönüşüm sürecindeki uzmanlığı ve lider rolü ile e-Defter çözümünü yaşamınızı kolaylaştıran diğer e-hizmetleri ile birlikte bütünleşik platformda kullanımınıza sunmuştur.

Platform Desteği ve Birlikte Çalışabilirlik Esaslarına Uyum

TÜRKKEP e-Defter çözümü, veritabanı ve platform bağımsızdır. Tüm platformları destekler. Kaynak muhasebe programı hangi firmaya ait olursa olsun format ve standartları Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayınlanan yevmiye defteri ve büyük defter e-Defter olarak tutulabilmektedir. Ancak, ilerleyen dönemde Vergi Usul Kanunu’na ve Türk Ticaret Kanunu’na göre tutulması gereken diğer defterlerin de e-Defter kapsamına alınması söz konusudur. TÜRKKEP e-Defter çözümü geleceğe dönük ihtiyaçlarınıza yönelik olarak kolay uyum sağlayabilecek altyapıya sahiptir.

Güvenilirlik

TÜRKKEP e-Defter çözümü, defterlerin oluşturulması aşamasında kayıtlardaki hata ve eksikliklerin bulunmasına ve raporlanmasına imkan veren oto kontrol mekanizmalarına sahiptir. Elektronik defterler oluşturulmadan önce muhasebe sisteminden gelen defter verilerinde ön izleme ve kontrol imkanı sağlanmakta, gerekli şema ve şematron kontrolleri yazılım tarafından yapılarak, oluşabilecek hatalar önlenmektedir.

e-Saklama

Elektronik defterler, istenildiğinde ibraz edilmek üzere ilgili beratları ile birlikte muhafaza edilmek zorundadır. Elektronik defterler ve beratlar, mükelleflerin kendilerine ait bilgi işlem sistemlerinde muhafaza edilmelidir. Felaket yedeklemesi açısından arşivlemenin Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde ve Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarının geçerli olduğu yerlerde yerine getirilmesi zorunludur. TÜRKKEP, Bilgi Teknolojileri Kurumu tarafından yetkilendirilmiş bir güven kurumu olarak e-Defter çözümüne entegre yasal güvenli arşiv hizmetleri sunarak, defter ve onaylı berat dosyalarının 10 yıl boyunca güvenle saklanmasını sağlar.

Faydaları

 • Kâğıt ortamında basım ve tasdik yükümlülüklerini ortadan kaldırmak suretiyle bu yükümlülüklerin elektronik ortam ve araçlarla yerine getirilebilmesine imkân sağlar.
 • Kağıt defter nüshaları basılmayacağı için fiziksel arşivleme ortadan kalkar.
 • Defter basımı için gerekli olan kağıt, baskı, toner/kartuş tasarrufu sağlar.
 • Denetimler ve kurumlar arası bilgi paylaşımı için ortak bir format ve standart sunar.
 • İnsan hatalarını ortadan kaldırır; maliyet ve zamandan tasarruf sağlar.

Çözümler hakkında ayrıntılı bilgi almak için basvuru@turkkep.com.tr adresine e-posta gönderebilir veya 0 850 470 0 537 nolu hattan TÜRKKEP Müşteri Hizmetleri’ni arayabilirsiniz. Ya da aşağıdaki iletişim formunu eksiksiz doldurarak ilettiğinizde müşteri hizmetlerimiz en kısa sürede sizinle iletişime geçecektir.

e-Defter Konnektör Linki: edefter.turkkep.com.tr/ClientApp/clientApp.htm

e-Saklama Çözümleri

e-Saklama Çözümleri
e-Arşiv Fatura Çözümleri

e-Saklama; resmi, hukuki ve ticari her türlü bilgi ve belgenin elektronik ortamda yasal geçerli ve güvenli şekilde uzun süreli saklanmasını ve istendiğinde bu belgelere kolay ulaşılabilir olmasını sağlayan hizmettir.

KEP, e-Fatura, e-Defter, e-Arşiv Faturası verilerinin yasal geçerli olarak saklanması ile, güvenli bir şekilde saklamak istediğiniz tüm verilerinizi elektronik ortamda saklayabilirsiniz.

e-Arşiv Fatura Çözümleri

e-Arşiv Fatura Çözümleri
e-Yazışma Çözümleri
e-Arşiv Fatura Hizmeti, 433 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu (VUK) Genel Tebliği düzenlemesi ile uygulamaya geçmiş olup, faturaların ikinci nüshasının elektronik ortamda oluşturulmasını ve muhafaza edilmesini; gerektiğinde elektronik olarak ibraz edilmesini sağlamaktadır. Faturanın birinci nüshasını da müşterinin istemesi halinde elektronik yolla iletilmesine imkan vermektedir. Böylece, fatura kesen mükelleflerin kendilerinde saklanan ikinci nüshayı tamamen elektronik ortamda oluşturup saklayabilmesinin yanında, vergi mükelleflerinden e-fatura kullananlar ile faturayı elektronik yolla almayı kabul eden, vergi mükellefi olmayan müşterilere faturalar elektronik olarak gönderilebilir. İnternet üzerinden satış (e-ticaret) yapan ve bu düzenlemedeki şartları taşıyan mükellefler 1.1.2016 tarihinde e-Arşiv Fatura uygulamasına geçmek zorundadır. e-Arşiv Fatura Hizmeti, 397 sıra numaralı VUK Genel Tebliği ile düzenlemesi yapılan kurumlar/şirketler arası (B2B) e-Fatura uygulamasının tamamlayıcısıdır. e-Arşiv Fatura ve e-Fatura’nın birlikte kullanmasıyla bir şirketin tüm faturaları (B2B, B2C) elektronik ortamda düzenlenebilir, gönderilebilir ve saklanabilir.

MetinMaaliyet Tasarrufu

Baskı,kargo,kurye, arşivleme, iş gücünden tasarruf sağlar.

MetinDaha Yeşil Bir Dünya

İşlerin fiziksel ortamdan elektronik ortama geçmesi ile ağaçların kesilerek fatura kağıdı için kullanılmasının önüne geçer.

MetinHızlı ve Güvenli

Faturalarınız elektronik olarak daha kısa zamanda hazırlanır, Faturaların nakit akış planına dahil olma sürecini hızlandırır.

MetinKolaylık

Elektronik ortamda kolay ve hızlı şekilde istenildiğinde ibraz edilir.

e-Yazışma Çözümleri

e-Yazışma; kamu kurum ve kuruluşlarının kendi aralarında ve  özel sektör ile yaptığı tüm yazışmaların elektronik ortamda, Kayıtlı Elektronik Posta Sistemi (KEP) altyapısı kullanılarak yürütüldüğü resmi yazışma sistemidir.

2 Şubat 2015 tarihinde 19255 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” e-Yazışma kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarının resmi yazışmalarını elektronik ortamda yapmalarını ve bu sürecin Kalkınma Bakanlığı tarafından hazırlanan “e-Yazışma Teknik Rehberi”ne uyumunu zorunlu hale getirmiştir.

TÜRKKEP olarak sizler için geliştirdiğimiz zengin EYP (Elektronik Yazışma Paketi) çözümlerimiz, entegrasyon ve danışmanlık hizmetlerimiz ile e-Yazışma sistemine geçişlerinize kısa sürede ve güvenilir çözümler sunuyoruz.

 

“Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” için TIKLAYINIZ